Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 18/02/2019 - 19:21

BTNO - Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 45 cơ sở chăn nuôi được cấp giấy chứng nhận VietGAHP.

Cánh đồng lúa ở huyện Dương Minh Châu- Ảnh minh hoạ

Lượng nông sản được sản xuất theo quy trình VietGAP, GlobalGAP đạt 5%; giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm tỷ trọng 15,05%, sản phẩm nông nghiệp ngày càng được nâng cao chất lượng.

* Tháng 1.2019, tuy chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) so với tháng trước giảm 1,16%, nhưng so với tháng cùng kỳ năm trước tăng đến 22,23%, chủ yếu ở một số ngành như: thoát nước và xử lý nước thải (tăng 94,95%); công nghiệp dệt (tăng 74,99%); sản xuất kim loại (tăng 62,62%); sản xuất trang phục (tăng 31,42%)...

* Năm 2019, ngành du lịch Tây Ninh phấn đấu đạt các chỉ tiêu: khách lưu trú đạt 2.930.000 lượt- tăng 6,2%; khách lữ hành đạt 27.000 lượt- tăng 6%; khách tham quan tại các khu du lịch, điểm du lịch đạt 3,1 triệu lượt- tăng 8,8%; tổng doanh thu du lịch đạt 1.100 tỷ đồng- tăng 17,6%... so với năm 2018.

Khách du lịch tham quan Toà Thánh Cao Đài- Ảnh minh hoạ

* Vận tải hàng hóa trong tháng 1 năm 2019 trên địa bàn tỉnh ước tính đạt khối lượng 1.285 nghìn tấn- tăng 2,89% và luân chuyển đạt 95.563 nghìn tấn.km- tăng 2,15% so tháng trước. So cùng kỳ năm trước (tháng 1 năm 2018) vận tải hàng hóa tăng 7,71% và luân chuyển cũng tăng 7,74%.

S.T