Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 09/05/2019 - 16:16

BTNO - Tháng 4.2019, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh tăng 0,61%.

Trong tháng 4.2019, CPI nhóm giao thông tăng 3,78% so với tháng trước.

* Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4.2019 trên địa bàn tỉnh tăng 0,61% so với tháng trước, tăng 3,85% so với cùng kỳ năm trước, tăng 3,62% so bình quân cùng kỳ năm 2018. Trong đó nhóm giao thông tăng 3,78%; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,23%...

* Trong tháng 4.2019, vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện 194,3 tỷ đồng- tăng 13,06% so với tháng trước. Trong đó vốn ngân sách cấp tỉnh đạt 158,36 tỷ đồng- tăng 15,24%, ngân sách cấp huyện đạt 36 tỷ đồng- tăng 4,39% so với tháng trước.

* Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 4.2019 ước đạt 4.881 tỷ đồng- tăng 2,84% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước đạt 198,53tỷ đồng- tăng 3,27%, khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 4.682,3 tỷ đồng- cũng tăng 2,83% so tháng trước.

* Vận tải hàng hóa tháng 4.2019 trên địa bàn tỉnh ước đạt khối lượng 1.286 nghìn tấn- tăng 1,35% và luân chuyển được 96.267 nghìn tấn.km- cũng tăng 1,62% so tháng trước. Cộng dồn 4 tháng đầu năm, vận chuyển hàng hóa ước đạt khối lượng 5.089 nghìn tấn- tăng 7,36% và luân chuyển được 381.465 nghìn tấn.km- tăng 7,15% so cùng kỳ.

S.T