Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 11/07/2019 - 15:42

BTNO - 6 tháng đầu năm 2019, nhiều loại cây trồng giảm diện tích so với cùng kỳ do thời tiết không thuận lợi và giá cả không ổn định.

6 tháng đầu năm, diện tích cây bắp giảm 12,18% so với cùng kỳ.

Cụ thể, cây bắp đạt diện tích 3.795 ha- giảm 12,18%, cây đậu phộng đạt 4.225 ha- giảm 9,31%, cây thuốc lá đạt 1.021 ha- giảm 12,54%; cây rau, đậu, hoa, cây cảnh và cây dược liệu đạt 18.934 ha- giảm 6,01% so với cùng kỳ...

* Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019 ước thực hiện được khoảng 13.228 tỷ đồng- tăng 24,58% so cùng kỳ. Trong đó, khu vực nhà nước ước thực hiện 1.595 tỷ đồng- tăng 23,33%; khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 7.485 tỷ đồng- tăng 27,37% và khu vực đầu tư nước ngoài ước thực hiện 4.428 tỷ đồng- tăng 20,36% so cùng kỳ.

* Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh khai thác được khoảng 21.430 m3 gỗ các loại- tăng 5,05% (tương đương 1.030 m3) so với cùng kỳ; khai thác củi đạt 125.830 ste- bằng 89,88% so với cùng kỳ (tương đương giảm 14.170 ste), chủ yếu khai thác từ khu dân cư.

Khai thác củi đốt ở khu dân cư- Ảnh minh hoạ

* Tổng sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 6.404,44 tấn, so với cùng kỳ giảm 1,71% (tương đương giảm khoảng 111,56 tấn). Trong đó sản lượng thủy sản khai thác đạt 1.201,98 tấn- giảm 0,99%, sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 5.202,46 tấn- cũng giảm 1,88% so cùng kỳ.

S.T