Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 13/08/2019 - 15:06

BTNO - Tổng nguồn vốn hệ thống tín dụng huy động trên địa bàn tỉnh đến cuối tháng 7.2019 ước đạt 42.562 tỷ đồng- tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 4,54% so với cuối năm 2019.

Khách hàng đến giao dịch tại Agribank Tây Ninh.

Nguồn vốn huy động chủ yếu từ tiền gửi trong dân cư, đạt 32.506 tỉ đồng- chiếm 76,37% trong tổng số, tăng 1,5% so với tháng trước.

* Trong tháng 7.2019, toàn tỉnh phát sinh gần 6.200 ha cây mì nhiễm bệnh khảm lá mới của vụ Hè thu. Lũy kế, từ đầu năm đến nay, diện tích cây mì nhiễm bệnh là 38.957,5 ha, xuất hiện tại 86 xã thuộc 9 huyện, thành phố. Trong đó có 7.333,1 ha nhiễm dưới 15%; 17.960,5 ha nhiễm từ 15% đến dưới 30%; 7.438,2 ha nhiễm 30% đến 70% và 6.225,7 ha nhiễm trên 70%.

* Theo Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7.2019 của tỉnh giảm 0,15% so với tháng trước, tăng 1,57% so với tháng cùng kỳ năm trước; bình quân CPI 7 tháng đầu năm tăng 3,08% so cùng kỳ. CPI tháng này giảm chủ yếu do giá thực phẩm, giá gas giảm khá nhiều.

* Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 7.2019 ước thực hiện 295,91 tỷ đồng- tăng 12,75% so với tháng trước. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh thực hiện 249,88 tỷ đồng- tăng 12,69%; ngân sách cấp huyện 46,03 tỷ đồng- tăng 13,51%. Nguyên nhân tăng do nhiều công trình đang đẩy nhanh tiến độ thi công.

S.T