Thu gom triệt để nước thải trong sản xuất, kinh doanh 

Cập nhật ngày: 16/11/2017 - 11:13

BTN - Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa gửi văn bản đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh về việc thu gom triệt để nước thải phát sinh để xử lý đạt quy chuẩn quy định.

Theo đó, trong thời gian qua, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh đã đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải để bảo vệ môi trường theo quy định. Tuy nhiên, một số cơ sở vẫn chưa thu gom triệt để nước thải phát sinh để xử lý đạt quy chuẩn.

Sở TN&MT yêu cầu các cơ sở thu gom, xử lý triệt để nước thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở, kể cả nước thải vệ sinh nhà xưởng, nước rửa xe; giám sát, kiểm tra, vận hành liên tục các công trình xử lý nước thải đúng quy trình, công nghệ, bảo đảm nước thải xả ra môi trường đạt quy chuẩn quy định; tách riêng biệt hệ thống thu gom, thoát nước mưa và nước thải, tuyệt đối không được xả nước thải vào hệ thống thoát nước mưa; tách riêng đồng hồ điện của hệ thống xử lý nước thải, lập sổ nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải có ghi chép đầy đủ các nội dung như lưu lượng nước thải đầu vào, đầu ra và lượng điện tiêu thụ, hoá chất sử dụng, khối lượng bùn thải...

Riêng các cơ sở nằm ngoài khu công nghiệp có quy mô xả thải từ 1.000m3/ngày đêm trở lên (không bao gồm nước làm mát) phải lắp đặt thiết bị quan trắc tự động liên tục đúng theo Ðiều 37 và 39 Nghị định số 38/2015/NÐ-CP.

THẾ NHÂN