Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo:

Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh tả lợn châu Phi

Cập nhật ngày: 08/06/2019 - 07:04

BTN - Tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, sát trùng phòng dịch, không sử dụng thức ăn dư thừa để cho lợn ăn; các trang trại, hộ chăn nuôi lớn không chủ quan, tăng cường hơn nữa các biện pháp an toàn sinh học để bảo vệ đàn lợn, đặc biệt là đàn giống để tái đàn sau khi hết dịch.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa có văn bản yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20.5.2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Công văn số 778-CV/TU ngày 20.5.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh tả lợn châu Phi.

Hiện nay, dịch tả lợn châu Phi chưa được kéo giảm, đã xảy ra tại trên 3.000 xã, phường, thị trấn của 52 tỉnh, thành phố, buộc phải tiêu huỷ tổng số trên 2 triệu con lợn. Nguy cơ dịch tả lợn châu Phi tiếp tục phát sinh, lây lan nhanh đến các địa phương chưa có dịch; xâm nhiễm vào các cơ sở chăn nuôi lợn tập trung, quy mô lớn là rất cao, dẫn đến buộc phải tiêu huỷ lợn trong thời gian tới

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các các cấp uỷ, tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết liệt chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống, dập dịch với phương châm “Phòng, chống dịch như chống giặc”, “Phòng là chính, cơ sở và người dân là chính”; chỉ đạo chính quyền cơ sở, cơ quan chuyên môn các cấp của địa phương tổ chức giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, xử lý tiêu huỷ lợn bệnh theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, hạn chế lây lan dịch bệnh, không để xảy ra ô nhiễm môi trường, gây bức xúc cho cộng đồng. Các cấp địa phương từ tỉnh đến huyện, xã, doanh nghiệp chăn nuôi và hộ gia đình phải có kế hoạch, phương án phòng, chống dịch phù hợp với tình hình cụ thể.

Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi chính sách hỗ trợ, tiêu huỷ lợn bệnh, các trường hợp khai không đúng về số lượng và trọng lượng lợn buộc phải tiêu huỷ theo quy định.

Khẩn trương kiện toàn, củng cố hệ thống thú y các cấp theo đúng quy định của Luật Thú y, tăng cường năng lực hệ thống thú y, bảo đảm thực thi nhiệm vụ và chủ động tham mưu cho chính quyền cơ sở; chủ động tổ chức giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý lợn bệnh; tổ chức kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ lợn theo đúng quy định.

Tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, sát trùng phòng dịch, không sử dụng thức ăn dư thừa để cho lợn ăn; các trang trại, hộ chăn nuôi lớn không chủ quan, tăng cường hơn nữa các biện pháp an toàn sinh học để bảo vệ đàn lợn, đặc biệt là đàn giống để tái đàn sau khi hết dịch.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương đẩy mạnh cấu trúc lại ngành chăn nuôi, đa dạng hoá vật nuôi, trước mắt tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, thuỷ sản... để bù đắp thiếu hụt sản phẩm thịt lợn nhằm phục vụ tốt đời sống người dân.

Hy Uyên