Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường công tác tiếp dân theo quy định 

Cập nhật ngày: 04/01/2018 - 19:05

BTNO - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến vừa ký văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh đề nghị thực hiện tốt Luật Tiếp công dân đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, bảo đảm số kỳ theo quy định.

Đồng thời công bố công khai lịch tiếp công dân, xây dựng quy trình tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, phân loại, xử lý và mở sổ theo dõi, thống kê theo đúng các quy định; cụ thể là các quy định tại Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26.6.2017 của Chính phủ, Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31.10.2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và các quy định khác có liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Một buổi tiếp dân ở Bộ phận tiếp công dân thành phố Tây Ninh- Ảnh minh hoạ.

Song song đó, tiếp tục tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở, kết hợp với việc hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động người tự giác chấp hành quy định của pháp luật, nhất là pháp luật về khiếu nại, tố cáo nhằm hạn chế phát sinh các vụ việc phức tạp, khiếu kiện vượt cấp.

Ngoài ra, các địa phương cần kiểm tra, rà soát, tăng cường đối thoại, đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, bảo đảm đúng thời gian quy định của pháp luật; chủ động, tích cực tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Công bố công khai kết quả giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là các vụ việc đã có kết luận của bộ, ngành trung ương, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại trụ sở làm việc và trụ sở Ban Tiếp công dân nhằm chấm dứt tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài.

UBND tỉnh đề nghị các đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo theo quy định; xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho độingũ công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; bố trí trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đức An