Thi THPT quốc gia trên máy tính: Ủng hộ, nhưng nhiều băn khoăn

Làm sao để học sinh vùng khó tiếp cận máy tính, ngân hàng câu hỏi đủ lớn, hệ thống máy tính đủ phục vụ thí sinh, đường truyền internet đủ tốt... là những băn khoăn khi tổ chức thi THPT trên máy tính.