Tiểu sử Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Cập nhật ngày: 24/10/2018 - 07:36

Tân Chủ tịch nước từng học ngành Ngữ văn, làm Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.

Tiểu sử Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Nguồn VNE