Tổ chức các hoạt động “Vì biển, đảo thân yêu” tại Tây Ninh

Cập nhật ngày: 15/06/2018 - 05:57

BTNO - Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động giao lưu, ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh uỷ Tây Ninh và Ðảng uỷ quân chủng Hải quân Việt Nam.

Các hoạt động này nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khoá X) của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, và Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Qua đó, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân- nhất là thế hệ trẻ về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cổ vũ, động viên đảng bộ, chính quyền và nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần thi đua yêu nước, tích cực cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, biển, đảo của Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định và phát triển đất nước.

Ðồng thời tăng cường quan hệ gắn bó giữa cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương với cán bộ, chiến sĩ Hải quân đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Theo kế hoạch này, nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền với chủ đề “Vì biển, đảo thân yêu” sẽ diễn ra trên địa bàn tỉnh trong dịp này. Cụ thể như chương trình biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân tại huyện Tân Biên vào đêm 18.6, tại Trung tâm Văn hoá tỉnh vào đêm 20.6.

Chương trình thông tin, tuyên truyền về tình hình biển, đảo cho các bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cho cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, văn nghệ sĩ, sinh viên các trường cao đẳng… trong các ngày 19.6 và 21.6.

Ngoài ra, sẽ tổ chức trưng bày triển lãm ảnh chuyên đề về biển, đảo từ ngày 20.6 đến hết ngày 22.6 tại Trung tâm Văn hoá tỉnh và Hội trường Tỉnh uỷ.

Ðặc biệt là chương trình lễ ký kết, trao tặng quà cho các gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó… trên địa bàn tỉnh diễn ra vào sáng 22.6, được truyền hình trực tiếp trên sóng Ðài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh.

Ðức An