Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Tây Ninh thông báo

Tổ chức kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể năm 2018

Cập nhật ngày: 14/09/2018 - 06:14

BTNO - Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh thông báo về việc thi tuyển công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và Trường Chính trị tỉnh năm 2018.

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW, ngày 04/8/2015 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và nhu cầu bổ sung cán bộ để đảm bảo hoạt động của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện đạt hiệu quả; Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2018;

Được sự đồng ý của Ban Tổ chức Trung ương (tại Công văn số 6086-CV/BTCTW, ngày 04/9/2018) và Thường trực Tỉnh uỷ (tại phiên họp ngày 07/9/2018); Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo về việc thi tuyển công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và Trường Chính trị tỉnh năm 2018 như sau:

1- Số lượng cần tuyển dụng: 37 chỉ tiêu (Danh sách kèm theo phía dưới).

2- Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển

- Có quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Có kinh nghiệm công tác trong các cơ quan Đảng, đoàn thể.

- Đối với vị trí việc làm là công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng, người đăng ký dự tuyển phải là đảng viên và không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ.

- Không được đăng ký dự tuyển đối với những trường hợp sau: Trong thời gian đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không cư trú tại Việt Nam; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

3- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

4- Môn thi và hình thức thi

a. Môn kiến thức chung: thi viết về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.

b. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết 01 bài về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm.

c. Môn ngoại ngữ: thi viết một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

d. Môn tin học văn phòng: thi trắc nghiệm (trên giấy hoặc trên máy tính).

5- Thời gian, địa điểm phát hành, nhận hồ sơ và tổ chức thi

- Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ từ ngày 13/9/2018 đến ngày 13/10/2018 tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ (số 36, đường Lê Lợi, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Riêng Trường Chính trị sẽ tiến hành sơ tuyển đối với các trường hợp đăng ký dự tuyển và lập danh sách các trường hợp đạt yêu cầu gửi về Ban Tổ chức Tỉnh uỷ vào ngày 13/10/2018.

- Thời gian ôn tập và thi tuyển: dự kiến trong tháng 10/2018 (sẽ có thông báo cụ thể sau).

6- Lệ phí thi: theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

 

DANH SÁCH VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG NĂM 2018

 

  • Cho hỏi?<br /> Khi phát hiện tiêu cực trong thi tuyển cán bộ công chức . Thì sẽ tố cáo với cơ quan nào. Với ai và thủ tục như thế nào.<br /> (Ví dụ tiêu cực trong thi tuyển vào các sở, ban, ngành, UBND các huyện của tỉnh Bình Định chẳng hạn thì sẽ tố cáo với ai?)

    Tocao - Cách đây 8 tháng