Thành uỷ Tây Ninh:

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 

Cập nhật ngày: 14/06/2018 - 16:38

BTNO - Thành ủy Tây Ninh vừa tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26/NQ-TW ngày 5.8.2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Qua 10 năm thực hiện những giải pháp cơ bản phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn được đề ra trong Nghị quyết 26, Thành phố cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra.

Ông Thành Từ Dũ- Phó Bí thư thường trực Thành ủy chúc mừng các tập thể được khen thưởng.

Mặc dù dân số tăng, diện tích đất sản xuất nông nghiệp giảm nhưng Thành phố đã kịp thời chuyển đổi về cơ cấu cây trồng, vật nuôi giúp cho đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được cải thiện.

Với diện tích đất nông nghiệp hơn 9.240 ha, tập trung chủ yếu ở địa bàn 3 xã và vùng ven của các phường, thành phố không có đất nông nghiệp bỏ hoang. Trong sản xuất nông nghiệp, trồng trọt chiếm ưu thế hơn cả, với giá trị tăng bình quân hàng năm khoảng 2,03% đến 5% tổng giá trị.

Chăn nuôi gia súc gia cầm tiếp tục phát triển, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được khống chế. Nông nghiệp của Thành phố đang dần hình thành sản xuất theo hướng đạt chuẩn VietGAP, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và sản xuất theo chuỗi giá trị. Đến nay, Thành phố có 5 trang trại, 28 tổ hợp tác và 1 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có 4 tổ hợp tác được công nhận đạt chuẩn VietGAP.

Nhằm thay đổi bộ mặt nông thôn, Thành phố tập trung đầu tư xây dựng kết cầu hạ tầng kinh tế- xã hội tại các xã với 472 dự án nâng cấp và xây dựng đường giao thông, tạo sự thay đổi rõ rệt về đường sá, hệ thống lưới điện, trường học, trạm y tế. Trong xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Bình Minh đạt và duy trì danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2014, xã Thạnh Tân đạt 16/19 tiêu chí, xã Tân Bình đạt 13/19 tiêu chí.

Những kết quả qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 đã góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Theo thống kê, năm 2008 tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo ở Thành phố là 4,57%, hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm còn 1,42%.

Dịp này, có 9 tập thể và 22 cá nhân có nhiều thành tích trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 được Chủ tịch UBND Thành phố khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Thành Từ Dũ- Phó Bí thư thường trực Thành ủy nêu rõ một số nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới là cần phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn; tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh, triển vọng phát triển nông nghiệp, trong đó cần phải chú ý xác định người nông dân giữ vai trò chủ thể.

Làm tốt công tác quy hoạch đất đai, quản lý sử dụng đất đai đúng quy hoạch, xác định cơ cấu kinh tế nông nghiệp hợp lý, khai thác tiềm năng thế mạnh ở từng địa phương. Xây dựng nông thôn mới cùng với xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo cho sự phát triển bền vững trong tương lai…

Xuân Vũ