Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng toàn quốc năm 2018 

Cập nhật ngày: 10/01/2019 - 09:46

BTNO - Ngày 9.1.2019, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Tây Ninh, dự hội nghị có ông Phạm Văn Tân- Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Hữu Ngân- Phó Giám đốc Sở Nội Vụ và các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, huyện.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá, năm 2018 ngành Nội vụ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, trong đó có công tác quản lý nhà nước và công tác thi đua khen thưởng; tham mưu, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát động các phong trào thi đua thiết thực, nội dung, hình thức phong phú.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương,  Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà cho biết, năm 2018, công tác thi đua, khen thưởng có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tiếp tục được tổ chức triển khai có hiệu quả, trở thành nòng cốt trong phong trào thi đua của cả nước.

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được các bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo, tập trung nguồn lực, cụ thể hóa các điều kiện, khả năng của mình để triển khai thực hiện. Đến nay, cả nước có 3.787 xã và 61 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” được triển khai rộng khắp, tạo sự thống nhất trong nhận thức của nhân dân, đồng thuận trong xã hội... trong đó, năm 2018 Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước đã khen thưởng cho 55.463 trường hợp.        

Tại hội nghị, một số ngành, địa phương đã nêu ra những kết quả nổi bật trong công tác thi đua khen thưởng năm 2018; chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp để thực hiện các phong trào thi đua tại cơ sở. Các địa phương cũng đề xuất, kiến nghị Trung ương có hướng dẫn cụ thể hơn đối với việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng; xem xét việc khen thưởng các sáng kiến đối với doanh nghiệp; chú trọng xây dựng cơ chế, chính sách lựa chọn các tấm gương, điển hình tiên tiến…

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thi đua khen thưởng năm 2018, đồng thời đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng.

Xây dựng kế hoạch phát động các phong trào thi đua ngay từ đầu năm, bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, có nội dung, tiêu chí cụ thể rõ ràng, phấn đấu giành thắng lợi vượt mức chỉ tiêu đề ra.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy, cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, tinh thông nghiệp vụ…  

Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương phát động, tổ chức phong trào thi đua mạnh mẽ hơn trong năm 2019; đồng thời tiếp tục đóng góp để bổ sung, hoàn thiện Luật Thi đua, khen thưởng và các cơ chế, chính sách liên quan.  

Phương Thảo