Công an Tây Ninh:

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 

Cập nhật ngày: 02/03/2018 - 09:29

BTNO - Đảng ủy Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức Đảng, công tác kiểm tra giám sát, công tác Tuyên huấn năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đại tá Nguyễn Tri Phương- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy Tây Ninh, Đảng ủy Công an tỉnh đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh trật tự trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Tri Phương- Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh tặng giấy khen cho 3 tập thể chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở, kể cả Đảng ủy Công an huyện, thành phố mở hội nghị kiểm điểm “tự soi, tự sửa” đối chiếu theo 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” một cách nghiêm túc, theo trình tự: cá nhân các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh làm trước, sau đó đến cấp ủy, các chi bộ, đảng bộ cơ sở và toàn thể đảng viên.

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh thường xuyên hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Công tác kiểm tra giám sát trong Đảng bộ đạt kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu đề ra thực hiện vượt so với năm 2016. Quá trình kiểm tra, giám sát có thông báo kết luận, kết quả giám sát cụ thể, rõ ràng, đảm bảo đúng quy trình, chất lượng, hiệu quả.

Công tác Tuyên huấn đã có nhiều đổi mới với cách làm hay, sáng tạo được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao.

Năm 2017, có 16 chi bộ, đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, trong đó có 3 tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

T.N