TP.Tây Ninh tập trung các công trình xây dựng nông thôn mới 

Cập nhật ngày: 10/02/2019 - 10:31

BTNO - Thành phố Tây Ninh có 3 xã nông thôn, gồm Bình Minh, Tân Bình và Thạnh Tân; trong đó xã Bình Minh đã được công nhận và duy trì xã nông thôn mới từ năm 2014 đến nay.

Những năm gần đây, Thành phố tập trung nguồn lực đầu tư cho 2 xã còn lại để phấn đấu đạt xã nông thôn mới.

Khởi công một công trình đường giao thông ở xã Tân Bình.

Cụ thể, năm 2018 vừa qua, từ nguồn vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu hơn 55 tỷ đồng, Thành phố Tây Ninh triển khai 35 công trình mới ở 2 xã Tân Bình và Thạnh Tân, gồm: công trình nâng cấp, sửa chữa Trường mẫu giáo Hoa Lan (xã Thạnh Tân) theo chuẩn quốc gia; 34 tuyến đường ở 2 xã được láng nhựa, bê tông xi măng hoặc trải sỏi đỏ, làm cho hệ thống giao thông ở các xã được thông suốt, sạch đẹp, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, nhất là thuận tiện cho nông dân trong vận chuyển nông sản; góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ở thành phố trở nên văn minh.

Theo Kế hoạch, năm 2019 này, Thành phố tiếp tục đầu tư xây dựng nông thôn mới ở 2 xã này, gồm công trình Trường Tiểu học Thạnh Tân B và Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi theo chuẩn quốc gia; nhiều tuyến đường được thi công nhằm góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng của xã nông thôn mới, phấn đấu để Thạnh Tân được công nhận xã nông thôn mới trong năm 2019 và xã Tân Bình đạt 16/19 tiêu chí của xã nông thôn mới..

Quế Hương