Trảng Bàng: Triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017 

Cập nhật ngày: 21/03/2017 - 09:08

BTNO - Sáng 20.3, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế huyện Trảng Bàng tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

Ông Trần Thanh Linh- Phó Chủ tịch UBND huyện Trảng Bàng phát biểu tại hội nghị triển khai tổng điều tra kinh tế năm 2017.

Đợt tổng điều tra kinh tế năm 2017 sẽ tiến hành thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp nhằm đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Đảng và Nhà nước.

Nội dung tổng điều tra gồm các thông tin: thông tin chung về cơ sở; về lao động và thu nhập của người lao động; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp; thông tin chuyên đề về doanh nghiệp.

Số liệu sơ bộ của đợt điều tra sẽ được công bố vào tháng 12.2017. Kết quả chính thức công bố vào quý III.2018.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Thanh Linh khẳng định, cuộc tổng điều tra có ý nghĩa hết sức quan trọng, làm cơ sở hoạch định chiến lược, chính sách phát triển kinh tế, xã hội. Do đó, chính quyền các cấp, địa phương cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nội dung, mục đích, yêu cầu của cuộc tổng điều tra để người dân, các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng, bảo đảm thu thập thông tin đầy đủ, kịp thời, không trùng lắp, không bỏ sót...

Hiểu Sinh