Pháp luật   Tin tức

Viện KSND Tây Ninh:

Triển khai Bộ luật hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Cập nhật ngày: 01/03/2018 - 14:58

BTNO - Hôm 28.2, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị triển khai Bộ luật hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 cho cán bộ, kiểm sát viên, kiểm tra viên Viện KSND hai cấp.

Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 (gọi tắt Bộ luật hình sự 2015) và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đã có hiệu lực từ ngày 1.1.2018.

Qua gần hai tháng áp dụng vào thực tiễn công tác vẫn còn nhiều cách hiểu và áp dụng khác nhau. Do đó, hội nghị nhằm giúp cán bộ, kiểm sát viên, kiểm tra viên Viện KSND hai cấp tỉnh Tây Ninh hiểu đúng, áp dụng chính xác và hạn chế thấp nhất những thiếu sót khi thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm.

Hội nghị đã nghe đại diện các Phòng nghiệp vụ Viện KSND tỉnh trình bày những vấn đề mới liên quan đến việc áp dụng các quy định trong Bộ Luật hình sự 2015 và Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015.

Cụ thể, vấn đề định tội, định khung hình phạt; xác định tiền án, tiền sự; xóa án tích; độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi và người từ đủ 16 tuổi trở lên đối với từng tội phạm cụ thể; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; xử lý tội phạm là pháp nhân thương mại được quy định trong Bộ Luật hình sự 2015; những quy định mới được quy định trong Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015, như bổ sung nguyên tắc suy đoán vô tội (quy định tại Điều 13 Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015) nhằm bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013; tăng quyền, tăng trách nhiệm cho điều tra viên, kiểm sát viên và thẩm phán; quy định một số trường hợp khi hỏi cung bị can bắt buộc phải được ghi âm, ghi hình có âm thanh; thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tố tụng...

Hội nghị còn nghe cán bộ, kiểm sát viên, kiểm tra viên làm công tác thực tế nêu lên những vấn đề vướng mắc, hiểu khác nhau nhưng chưa được hướng dẫn rõ ràng trong việc áp dụng Bộ Luật hình sự và Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015 vào việc giải quyết án hình sự trong thời gian qua…

Phương Tân