Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh thông báo:
Quốc hội đã thống nhất điều chỉnh thời gian thông qua Dự án Luật Đặc khu từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6 để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất với Chính phủ chỉnh lý quy định về thời hạn sử dụng đất áp dụng theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, không quy định trường hợp đặc biệt kéo dài đến 99 năm.
Mọi người đừng để kẻ địch lợi dụng vào mục đích xấu kích động, phá rối an ninh trật tự, vi phạm pháp luật.

Triển khai Đề án xây dựng và thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng văn hóa Asean 

Cập nhật ngày: 13/03/2018 - 08:26

BTNO - Ngày 12.3, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tây Ninh tổ chức hội nghị triển khai Đề án xây dựng và thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa Asean; Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội.

Ông Nguyễn Văn Quá- Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH triển khai các quyết định.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, UBND và Phòng LĐTB&XH các huyện, thành phố đã nghe ông Nguyễn Văn Quá- Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH triển khai nội dung Quyết định 161 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa- Xã hội Asean đến năm 2025; Quyết định 145 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Mục tiêu hướng tới của Đề án và Chiến lược trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được UBND tỉnh ban hành nhằm nâng cao nhận thức và năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người dân về Cộng đồng văn hóa- xã hội Asean gắn với mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; phát triển nguồn nhân lực của tỉnh phù hợp với nhu cầu lao động, việc làm, tham gia vào thị trường lao động của khu vực, gia tăng việc làm có chất lượng cho người lao động; phát triển hệ thống an sinh xã hội của tỉnh, tăng cường bảo vệ các nhóm đối tượng yếu thế phù hợp với các tiêu chuẩn khu vực và quốc tế; đến năm 2020 bảo đảm mức tối thiểu về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở...

Châu Pha