Pháp luật   Tin tức

Triển khai thực hiện đề án Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp 

Cập nhật ngày: 06/07/2018 - 20:29

BTNO - Sáng 6.7, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến, triển khai đề án Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Tây Ninh, ông Võ Xuân Biên- Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tỉnh và đại diện các sở, ngành có liên quan.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Hội nghị nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian hoàn thành, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện đề án.

Qua đó, tạo chuyển biến căn bản, đột phá về chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động tố tụng; thúc đẩy xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp.

Đồng thời, yêu cầu việc thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị liên quan và thực hiện đúng tiến độ các nội dung kế hoạch đề ra.

Đề án gồm 3 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: tiếp tục hoàn thiện chế định giám định tư pháp; hoàn thiện tổ chức giám định tư pháp, nâng cao chất lượng người giám định tư pháp; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giám định tư pháp.

Theo đề án, các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện chế định giám định tư pháp.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng rà soát, củng cố hệ thống tổ chức giám định kỹ thuật hình sự theo hướng tinh gọn, không thành lập tổ chức mới và chú trọng đầu tư trọng điểm khu vực đáp ứng yêu cầu của hoạt động tố tụng.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng , Bộ Y tế nghiên cứu, kiến nghị các giải pháp sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực quản lý.

UBND cấp tỉnh có các giải pháp sử dụng ngân sách để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định cho Trung tâm Pháp y tại địa phương.

Vũ Nguyệt