Triển khai văn bản pháp luật năm 2017 

Cập nhật ngày: 12/10/2017 - 09:47

BTNO - Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Tây Ninh về triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai pháp luật lần 3 năm 2017.

Đối tượng triển khai gồm cán bộ, công chức Cục Hải quan, Cục Thuế, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và doanh nghiệp nhà nước, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố phụ trách công tác xử phạt vi phạm hành chính…

Ông Nguyễn Văn Huấn- Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh trình bày một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.

Tại hội nghị, ông Lý Hoàng Vũ- Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, các văn bản triển khai trong hội nghị là những văn bản rất quan trọng, cần thiết, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vào cuộc sống của người dân.

Các đại biểu đã được phổ biến những quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế có nhiều điểm mới nổi bật, như bắt buộc tham gia BHYT theo 5 nhóm đối tượng; khuyến khích tham gia BHYT theo hộ gia đình; tăng quyền lợi và mức hưởng BHYT; mở rộng thông tuyến khám chữa bệnh bằng BHYT; quản lý và sử dụng quỹ BHYT; bổ sung trách nhiệm của các bên liên quan.

Nghị định số 46/2016/NĐ-CP có sự điều chỉnh về bố cục, nội dung, sửa đổi và bổ sung các quy định xử phạt đối với các hành vi và nhóm hành vi vi phạm, chế tài xử phạt, thủ tục xử phạt, thẩm quyền xử phạt của một số chức danh đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung thêm các quy định về tiêu chí xác định đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính là tổ chức; về thẩm quyền xử phạt của trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành; thẩm quyền xử phạt trong trường hợp tang vật vi phạm hành chính là hàng cấm; thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện đối với tổ chức vi phạm hành chính của một số chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; thời hạn thực hiện sửa đổi, bổ sung, đính chính, hủy bỏ, ban hành quyết định mới về xử lý vi phạm hành chính…

Phương Thảo-Đào Như