Tư lệnh Quân khu 7 kiểm tra công tác tại Sư đoàn 5

Cập nhật ngày: 17/01/2015 - 12:00

Trung tướng Trần Đơn- Tư lệnh Quân khu 7 kiểm tra khu tăng gia sản xuất tập trung của trung đoàn 4.

Đoàn đã kiểm tra trực tiếp các khu vực xây dựng công trình huấn luyện diễn tập, khu tăng gia sản xuất tập trung của 3 tiểu đoàn bộ binh của trung đoàn 4; thăm Phòng khám quân dân y thuộc Phòng Hậu cần Sư đoàn; kiểm tra công trình xây dựng nhà làm việc của Tiểu đoàn 18 Thông tin và nhà ở công vụ của Sư đoàn.

Tại các nơi kiểm tra, đồng chí Tư lệnh Quân khu đã biểu dương các hạng mục công trình thi công đúng thời gian đạt chất lượng cao; các khu vực tăng gia sản xuất tập trung đã đạt kế hoạch và vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần nâng cao đời sống cho bộ đội; phòng phám Quân dân y của Sư đoàn đã thực hiện tốt chức năng trong khám và chữa bệnh. Đồng thời thực hiện tốt Hành trình “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng” năm 2014, góp phần quan trọng xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Lê Thuận