Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh thông báo:
Quốc hội đã thống nhất điều chỉnh thời gian thông qua Dự án Luật Đặc khu từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6 để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất với Chính phủ chỉnh lý quy định về thời hạn sử dụng đất áp dụng theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, không quy định trường hợp đặc biệt kéo dài đến 99 năm.
Mọi người đừng để kẻ địch lợi dụng vào mục đích xấu kích động, phá rối an ninh trật tự, vi phạm pháp luật.

UBND tỉnh: Dự kiến trình kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh 13 nội dung

Cập nhật ngày: 09/07/2011 - 10:12

(BTNO) - Theo HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 2 của HĐND tỉnh Tây Ninh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 7 này nhằm thông qua 13 nội dung do UBND trình và 6 báo cáo, tờ trình của HĐND, thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh.

Bỏ phiếu bầu cử các chức danh HĐND tỉnh ở kỳ họp thứ nhất

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh sẽ trình Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, AN-QP6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2011; Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước, tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Tờ trình thông qua Kế hoạch phát triển KT- XH giai đoạn 2011 – 2015, kèm theo Danh mục dự án trọng điểm 5 năm (2011 – 2016); Tờ trình thông qua Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tây Ninh đến năm 2020; Tờ trình thông qua Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tây Ninh đến năm 2020; Tờ trình thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 – 2015; Tờ trình về một số chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND ngày 10.12.2008 của HĐND tỉnh về chính sách tạm thời hỗ trợ, phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2009 – 2015.

UBND tỉnh cũng sẽ đề nghị đại biểu HĐND xem xét, thông qua Tờ trình về việc bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển Tây Ninh; Tờ trình về việc hỗ trợ học phí đào tạo bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II của tỉnh; Tờ trình về một số chính sách an sinh xã hội đối với hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội năm 2011; Tờ trình về việc điều chỉnh và bổ sung mức thu và sử dụng học phí, lệ phí đối với Trung tâm GDTX tỉnh; Tờ trình thông qua Báo cáo phân bổ biên chế công chức hành chính năm 2011 và phê chuẩn kế hoạch biên chế hành chính – sự nghiệp năm 2012 và Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị bức xúc của cử tri sau kỳ họp thứ 1 và trước kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

HY UYÊN