UBND tỉnh: Phê duyệt đề án thành lập Trung tâm hành chính công 

Cập nhật ngày: 29/07/2017 - 09:03

BTNO - Tại cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh vào ngày 28.7, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân đã thống nhất phê duyệt đề án thành lập Trung tâm hành chính công trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, trên cơ sở giải thể bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính và trả kết quả của các sở, ban ngành tỉnh.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa UBND Thành phố Tây Ninh- Ảnh minh hoạ.

Biên chế giai đoạn đầu của Trung tâm là 18 người (có 1 trưởng, 1 phó và 16 nhân viên) điều chuyển, biệt phái từ các cơ quan có liên quan tới việc giải quyết các thủ tục hành chính của tỉnh.

Ông Phan Văn Sử- Giám đốc Sở Nội vụ Tây Ninh cho biết, hiện toàn tỉnh có 18/19 sở, ban, ngành có bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông (riêng Thanh tra tỉnh, do không có thủ tục hành chính, nên không thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả).

Tính đến 30.6.2017, tổng số thủ tục hành chính được Chủ tịch UBND tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh là 1.280 thủ tục.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, tại các cơ quan, đơn vị riêng lẻ đã bộc lộ những hạn chế như: chậm ban hành các quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông; người dân, doanh nghiệp có nhu cầu vẫn phải đến nhiều cơ quan, đơn vị để giải quyết thủ tục hành chính có sự liên thông của các lĩnh vực tư pháp, đầu tư, thuế, tài nguyên, môi trường, xây dựng, lao động việc làm, bảo hiểm xã hội... Kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông còn trễ hạn nhiều, nhất là lĩnh vực tài nguyên, môi trường. Những hồ sơ giải quyết trễ hạn, những cơ quan, đơn vị còn lãng tránh, đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau.

Theo ông Sử, Trung tâm hành chính công có chức năng làm đầu mối để thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát giải quyết các thủ tục hành chánh của các sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh đối với nhu cầu của công dân và doanh nghiệp, nhằm tạo bước đột phá về cải cách thủ tục hành chính của tỉnh giai đoạn 2017-2020, tiến tới xây dựng nền hành chính phục vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Lê Đức Hoảnh