UBND tỉnh: Xem xét cho ý kiến nhiều dự thảo quan trọng 

Cập nhật ngày: 09/11/2018 - 18:51

BTNO - Ngày 9.11, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11.2018. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân và các Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Ngọc, Trần Văn Chiến, Dương Văn Thắng cùng chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại phiên họp.

Các đại biểu tham dự phiên họp đã cho ý kiến đối với dự thảo các nội dung, gồm: dự thảo Tờ trình giao chỉ tiêu biên chế công chức đối với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố năm 2019; dự thảo Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm cho người quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao và kinh phí duy trì tổ chức hoạt động của trung tâm văn hoá thể thao- học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn và nhà văn hóa ấp, nhà văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019; dự thảo Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất lúa để thực hiện các dự án đợt 2.2018; rà soát quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 – 2025, tầm nhìn đến 2035.

Ngoài ra, các đại biểu dự phiên họp còn có ý kiến đóng góp về dự thảo Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2017; dự thảo Nghị quyết nội dung chi, mức chi cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết về mức chi hỗ trợ đối với UB.MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế và cùng chi trả cho người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung, các đại biểu tham dự phiên họp cơ bản thống nhất với các nội dung dự thảo được trình bày tại phiên họp. Chủ tịch UBND Phạm Văn Tân đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh các dự thảo báo cáo trình UBND tỉnh để thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Hiếu-Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày tờ trình về sửa đổi, bổ sung phụ lục III kèm theo Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh. Ảnh C.T

Riêng đối với dự thảo Đề án phát triển khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố xem xét và có văn bản đóng góp ý kiến cho đề án.

Đối với dự thảo Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, đại biểu tham dự phiên họp đã có nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo này, như: diện tích quy hoạch đất san lấp phải mang tính quy mô tập trung từ 5 ha trở lên nằm trên đất sản xuất không hiệu quả; đất san lấp không gần sông suối, kênh rạch, khu dân cư...; quy hoạch khoáng sản phải đáp ứng được nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ cho việc phát triển kinh tế; phải đấu giá quyền khai thác khoáng sản...

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, hoàn chỉnh quy hoạch báo cáo UBND tỉnh trong thời gian tới.

Thiên Tâm