Từ 12-2019, xét công nhận sát hạch GPLX theo quy định mới

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 38/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều tại về đạo tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ tại Thông tư 12/2017.