Ngăn gom 'đất vàng' khi cổ phần hóa

Bộ Tài chính vừa thông tin về dự thảo nghị định về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN), trong đó có điểm mới liên quan đến đất đai khi cổ phần hóa.