Mở rộng đối tượng được hành nghề đại lý thuế

Chỉ cần có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên, thuộc các ngành kinh tế, thuế, tài chính, kế toán, luật hoặc các chuyên ngành khác có số tiết học thuộc các chuyên ngành trên từ 7% tổng số học trình… là đủ điều kiện dự thi.