Chưa có lời giải

Năm học 2019-2020, Tây Ninh được Bộ Nội vụ cho tuyển bổ sung 383 giáo viên mầm non. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển thấp hơn nhiều. Bài toán thiếu giáo viên mầm non không dễ gì tìm ra lời giải.