Giáo viên khổ vì được học xét thăng hạng

Có hai vấn đề được quan tâm là việc thi, xét thăng hạng giáo viên có cần thiết hay không; và việc thu tiền của giáo viên khi đi học để thi hoặc xét thăng hạng có đúng quy định hay không?