Vì đâu ?

Theo chân tổ kiểm tra liên ngành, chúng tôi nhận thấy, tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Bình Dương và Tây Ninh có nhiều xà lan khai thác cát có công suất lớn hoạt động. Ðáng nói là, các xà lan này bơm hút cát lên, sau đó sàng lọc để cho cát và nước chảy xuống xà lan, ra lòng hồ. Mặt nước đục ngầu quanh khu vực xà lan hoạt động, .