Khi đường cũng là… chợ

Những năm gần đây, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường ngày càng trở nên phức tạp. Mặc dù ngành chức năng và chính quyền địa phương đã áp dụng nhiều biện pháp khắc phục, nhưng điệp khúc “dẹp rồi lại dẹp” vẫn lặp đi lặp lại, trở thành câu chuyện dài khó có hồi kết.