Bao giờ xong công trình nhà ở xã hội ?

Đáng quan ngại là, ở khu vực xây dựng nhà ở xã hội HQC, hai cần cẩu vẫn cứ “trơ gan cùng tuế nguyệt”, đung đưa trước gió, suốt nhiều ngày, nhiều tháng, dễ gây nguy hiểm cho những hộ dân làm ăn, sinh sống xung quanh.