Vẫn còn không ít bất hợp lý

Thời gian qua, nhiều cử tri phản ánh không ít vấn đề chưa hợp lý về giao thông, đáng để ngành chức năng quan tâm.