Quyết liệt đưa nền kinh tế - xã hội phát triển

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến đã nêu một số giải pháp cần thực hiện, trong đó, có 4 vấn đề trọng tâm, bao gồm: phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, giải quyết tình trạng thiếu giáo viên mầm non và kéo giảm tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm.