Đền thờ Đức thánh Trần

Tây Ninh hiện có ít nhất 3 ngôi đền thờ Đức thánh Trần (Trần Hưng Đạo), không phải là: “Ngôi đền thờ Đức thánh Trần Hưng Đạo duy nhất ở Tây Ninh” như trong sách Di tích Lịch sử văn hoá danh lam thắng cảnh tỉnh Tây Ninh (Sở VHTT&DL tỉnh Tây Ninh xuất bản năm 2014, trang 49) đã viết về ngôi đền thờ Đức thánh Trần tại khu phố 3, phường 3, TP. Tây Ninh.