70 năm Trường Chính trị Tây Ninh

Trường có cơ ngơi khá lớn với đầy đủ các phòng, khoa, hội trường lớn, giảng đường… Xa hơn nữa, có người sẽ nhớ từng có thời trường ở truông Bình Linh, xã Chà Là giữa những vườn cao su trải dài hút tầm con mắt. Đấy là vào những năm đầu sau giải phóng 1975…