Cuộc đi săn hải cẩu bằng xe chó kéo với dân bản địa Greenland

Khi tìm hiều về Greenland, tôi rất muốn thử đi xe chó kéo, phương tiện của những cư dân bản địa đã dùng để di chuyển và đi săn trong suốt chiều lịch sử 5.000 năm nay.