Chống trộm cắp nhờ bia rượu

Ông tổ trưởng dân phố nọ thắc mắc với đồng nghiệp: