Nắng hanh

Nắng hanh khiến mọi vết ố thời gian, hay dấu tích cũ kỹ rêu phong như biến mất. Chỉ còn lại những mảng tường, những mái phố trắng toát hay rực vàng dưới nắng hanh.