Bến Cầu - biết để thêm yêu

Dường như có một niềm tin đã được “mặc định” trong lòng nhiều người dân Tây Ninh khi nói về miền đất Bến Cầu. Ðó là “miền đất ngũ long” được khai phá, thành lập từ năm 1844 do công lao của cụ Trần Văn Thiện.