Những mùa mưa dầm

Vào mùa nước nổi (bà con quê tôi gọi là nước lụt), ngày nào cũng vậy, đi học về, cơm nước xong là anh em tôi đứa xách lưới, đứa quảy lờ, mang đụt, xách dầm, bất chấp mưa gió thẳng tiến xuống bến sông, chèo xuồng qua ruộng giăng lưới, đặt lờ.