Mùa măng

Ðã lâu, chợ búa rồi siêu thị ngập tràn đủ loại đồ ăn thức uống nên tôi quên bẵng những mùa măng. Chỉ mới hôm rồi, gặp người bán măng le ở lề đường mới nhớ ra đang giữa mùa măng mình từng thương nhớ.