Cảm ơn Mùa hè xanh

Những ngày ăn chung, ở chung, làm chung với bà con nơi đây đã giúp chúng tôi có những trải nghiệm tuyệt vời về cuộc sống.