Giữ gìn nghi lễ Then của người Tày Bảo Yên

Nghi lễ Then là hình thức văn hóa tín ngưỡng có từ lâu đời của người Tày Bảo Yên, thể hiện sự đa dạng về tâm linh, phản ánh đầy đủ nét đẹp văn hóa trong đời sống của dân tộc này.