Chùa Hương - Di tích quốc gia đặc biệt hấp dẫn du khách

Hành hương về miền đất Phật chùa Hương, du khách như lạc vào cõi tiên cảnh, với núi, non trùng điệp hòa quyện với hương trầm, mây núi.