Hai ngày săn ảnh mùa vàng Bắc Sơn

Tháng 7 là thời điểm thung lũng Bắc Sơn (Lạng Sơn) bắt đầu bước vào mùa vàng.