Phát hành 150.000 bộ quy tắc ứng xử cho du khách tới Sài Gòn

Sở Du lịch TP.HCM chính thức phát hành 150.000 bộ quy tắc ứng xử dành cho du khách đến TP với thông tin cơ bản về những hành vi không phù hợp.