Tập huấn kỹ năng xúc tiến du lịch và mô hình du lịch cộng đồng

Trong 2 ngày 10 và 11.7, tại TP.Tây Ninh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp Đại học KHXH&NV Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn kỹ năng xúc tiến du lịch và các phương pháp thực hiện mô hình du lịch cộng đồng năm 2019.