'Tôi thèm được hát - thèm quá thì sao đây?'

Lân Nhã rời sàn diễn khi sự nghiệp ca hát mới bắt đầu, rồi rẽ ngang theo nghề lồng tiếng được bảy năm trời, đang trên đà phát triển của nghề thì bỗng dưng gác lại tất cả để quay về con đường âm nhạc.