“Đôi mắt” trong sáng tạo và phê bình văn học nghệ thuật

Phát hành theo hệ thống Tủ sách xã, phường, thị trấn nên tựa đề “Đôi mắt trong sáng tạo và phê bình văn học nghệ thuật” của cuốn sách có vẻ như là một tác phẩm "kén" người đọc.