“Các cuộc đời ngoại hạng”- sách học làm người

Những ngày Tết Nguyên đán vừa qua, tôi đã dành nhiều thời gian để đọc sách, một thói quen của tôi trong dịp tết. Một cuốn sách của tác giả Nguyễn Hiến Lê có sức hút đối với tôi sau phút giao thừa.