Tác giả 9X ra mắt truyện tranh Việt về đề tài gia đình

Sau hai lần nhận giải thưởng sáng tác của Nhật Bản, tác giả RED vừa ra mắt bộ truyện tranh về đề tài gia đình, tuổi thơ có tựa đề TWINS - Con nhà lính.