Hậu quả của việc viết thư tay

Một ngày đẹp trời, Sarah hỏi bà: