Hỗ trợ mỗi doanh nghiệp Tây Ninh 10 triệu đồng khi tham gia gian hàng

Ngày 7.12, Ban Tổ chức Tuần lễ Văn hóa, du lịch nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng lần thứ II.2018 họp đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các thành viên về công tác chuẩn bị cho các hoạt động của tuần lễ này.