Bế mạc kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khoá IX

Thời Lượng: 00:01:46