Lãnh đạo huyện DMC đối thoại với nhân dân về công tác xây dựng Đảng và chính quyền

Thời Lượng: 00:01:40