Lãnh đạo tỉnh thăm gia đình chính sách tiêu biểu tại TP.Tây Ninh

Thời Lượng: 00:01:36