Lãnh đạo tỉnh viếng nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ

Thời Lượng: 00:00:55