Phiên chất vấn Kỳ họp 12 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, phần 2

Thời Lượng: