TRỰC TIẾP: Bộ trưởng Bộ Công an trả lời chất vấn

Thời Lượng: