TRỰC TIẾP: Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Thời Lượng: