Trực tiếp phiên bế mạc Kỳ họp 12 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Thời Lượng: