Trực tiếp: Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 8

Thời Lượng: