Xã An Tịnh: Năm 2013 thu nhập bình quân đầu người đạt trên 31 triệu đồng

Cập nhật ngày: 01/05/2014 - 08:25

Trên địa bàn xã có khu công nghiệp phát triển từ nhiều năm qua. Cùng với phát triển công nghiệp, các ngành nghề thương mại - dịch vụ cũng nhanh chóng phát triển theo, từ đó kinh tế của xã ngày càng phát triển theo hướng công nghiệp, thương mại - dịch vụ. Nhờ vậy mà thu nhập của người dân xã này ngày càng được nâng cao.

Nghề chăn nuôi bò sữa đem lại thu nhập cao cho nông dân xã An Tịnh.

Theo số liệu điều tra gần đây nhất, xã An Tịnh hiện có 8.943 hộ, trong đó có 367 hộ sống bằng nghề nông lâm nghiệp; 439 hộ phi nông lâm nghiệp; 7.711 hộ làm công ăn lương; số còn lại thuộc diện khác. Toàn xã có 26.540 nhân khẩu, trong đó độ tuổi lao động là 19.727 người; số người lao động thực tế là 18.645 người.

Tổng thu nhập trong năm 2013 của xã là 943,42 tỷ đồng; tổng chi phí là 108,929 tỷ đồng; thu nhập còn lại 834,491 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người trong năm 2013 của xã An Tịnh là 31,44 triệu đồng.

Trên địa bàn xã, ấp An Bình có thu nhập bình quân đầu người cao nhất xã với 42,19 triệu đồng/người/năm; kế đến là Tịnh Phong 32,57 triệu đồng/người/năm.

Ấp có mức thu nhập bình quân đầu người thấp nhất là An Thành, với mức 21,97 triệu đồng/người/năm. Các ấp còn lại có mức thu nhập bình quân đầu người  từ 22,95 triệu đồng đến 29,74 triệu đồng/người/năm.

D.H