Sở Y tế ra quân kiểm tra an toàn thực phẩm

Ngày 18.4, thực hiện Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP), đoàn kiểm tra liên ngành ATTP tỉnh do Sở Y tế chủ trì đã ra quân kiểm tra tình hình ATTP trên địa bàn tỉnh.