Lương y không lương

Đó là Lương y Lê Văn Đồng, hiện tham gia công tác khám chữa bệnh tại Phòng khám thuốc nam huyện Dương Minh Châu.