Tân Châu: Tổng kết phong trào CCB gương mẫu

Ngày 18.6, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tân Châu tổ chức tổng kết phong trào CCB gương mẫu, giai đoạn 2014-2019.