Bàn giao 12 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo xã Tân Hội

Mới đây, lãnh đạo xã Tân Hội, huyện Tân Châu đã tổ chức bàn giao 12 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở địa phương.