Hội thảo chuyên đề đánh giá tác dụng và hiệu quả của 2 bài thuốc đông y

Vừa qua, Hội Đông y huyện Tân Châu tổ chức hội thảo chuyên đề đông y nhằm đánh giá tác dụng và hiệu quả của 2 bài thuốc mới.