Chỉ có trên 1.800 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ngày 21.3, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT hộ gia đình năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2019.