Hơn 1.000 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn

Để hạn chế đến mức thấp nhất các lỗi vi phạm và số vụ tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia, CATN tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn tại các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn.